СТОЙНОСТ НА ДИАМАНТИТЕ

СТОЙНОСТ НА ДИАМАНТИТЕ

Диамантите, в продължение на хиляди години били привилегия само за крале и кралици. Днес, за щастие, всеки може да си ги позволи. Съвременните технологии напреднаха не само в обработката на естествените диаманти, но и в тяхното облагородяване и даже синтезиране на диаманти в лабораторни условия.
Ще Ви обясним какво е важно да знаете за диамантите и за сертификатите, които задължително трябва да ги придружават. Само сертификат издаден от легитимна лаборатория може да Ви гарантира дали купувате естествен диамант или естествен диамант, който е третиран за подобрение на неговите качества или синтетичен диамант произведен в лаборатория.
Цената на естествените диамантите се формира от 10 основни параметри, които са фиксирани последователно в сертификата:

1. Форма (Shape)

Фигурата, която очертава контурите на диаманта при фронтален преглед. Кръглата форма се смята за еталон, останалите са производни от нея.

2. Вид на шлифовка (Cutting Style)

Според формата и разположението на фасетите се определя видът на шлифовката.
Брилянтен | Стъпаловиден | Клиновиден | Комбиниран

3. Тегло (Weight) 1ct=0.2gr

Теглото на диамантите се измерва в карати. Един карат е равен на една пета от грама. Теглото се измерва на специална каратна везна с три знака след десетичната запетая. Теглото на диаманта никога не се закръглява. Диамант с тегло 0,999 карата, не е 1,00 карат. Затова диамантите са разпределени по строго определени теглови категории, от които зависи тяхната цена.

4. Цвят (Color)

За определяне на цветовете на диаманти се използва комплект от диаманти - еталони, които обхващат цялата цветова гама от безцветни до наситено жълти и кафяви. Всеки един еталон условно се обозначава с латински букви от D до Z.

5. Качество (Clarity)

Качеството на диамант се определя от наличието на характерни външни и вътрешни дефекти. Съществуват 12 групи на дефектност, в които се разпределят диамантите. Дефектите пречат на движението на светлината в диаманта, намалявайки оптичните качества и неговата красота. Според тези пет основни критерия се определя групата на дефектност:
1. Зоната, в която се намират дефектите
2. Видът на дефекта
3. Големината на дефекта
4. Количеството дефекти
5. Степента на тяхното отражение
На снимките по-долу са истински диаманти със сертификат на GIA. Показано е как изглеждат дефекти според групата на класификация.

6. Пропорция (Cut grade)

Пропорциите при диаманта са също като пропорциите на човека, те определят неговата външна красота.
Диамантът се състои от три основни части: Корона, Рундист и Павилион. Всеки един от елементите се изработва по строго определени параметри! Съотношението между тези елементи се нарича пропорция.
Пропорцията се класифицира в пет групи в зависимост от степента на отклонение от идеалните параметри (Excellent; Very Good; Goog; Fair; Poor).
При идеални пропорции на диаманта светлината, която се пречупва и се разгражда вътре в диаманта се отразява от страните на павилиона и излиза през короната без да се губи, подчертавайки всички оптични свойства на диаманта.
При отклонение от идеалните пропорции (дълбок павилион) светлината преминава през страните на диаманта, намалявайки живия му блясък. Диамантът изглежда като стъкло.
Плитък павилион също е отклонение от идеалните пропорции. Светлината в този случай се лута вътре в кристала и този вид отклонение предизвиква ефект на така нареченото "рибено око".

7. Симетрия (Symmetry)

Този параметър влияе върху усещането за съвършена форма и дава оценка за нивото на майсторска обработка. Критериите за оценка на симетрията са Excellent, Very Good, Good, Fair, Poor в зависимост от степента на допустимото отклонение.
По този начин изглежда диамант със симетрия Excellent: ребрата на короната идеално съвпадат с ребрата на павилиона.
По този начин изглежда диамант със симетрия Good: ребрата на короната не съвпадат с ребрата на павилиона.

8. Полировка (Polish)

Параметърът, който определя качеството на полираната повърхност. То зависи от твърдостта на материала. тъй като диамантът е най-твърдият материал на планетата, качеството на полировката може да стигне до най-високо ниво. Идеалната полировка позволява да видим уникалните свойства на диаманта като блясък, прозрачност и игра на светлината с всички цветове на дъгата.
Полировката се класифицира в пет групи, в зависимост от степента на отклонение на критериите за оценка (Excellent, Very Good, Good, Fair, Poor).

9. Флуоресценция (Fluorescence)

Свойството на диаманта на свети при въздействие с ултравиолетова светлина, в различен спектър, в зависимост от наличието на примеси в кристалната му решетка.

10. Впечатление (Impression)

Съчетанието на всички гореописани параметри сформира цялостното усещане за естетичната и материална стойност на диаманта.

И сега диамантът е готов за оценка и сертификат.
В света съществуват различни системи за оценяване на диаманти. Основните са GIA, HRD, CGL, IGI, EGL и други. Всяка система има свои критерии за оценка. Но в основата на всички системи е заложен един еталон. Това са параметрите на Марсел Толковски за идеална шлифовка, наречена брилянт.
Идеални параметри на диамант
Тези идеални параметри дават възможност на диаманта да изрази своите най-добри оптични качества.
Всъщност оценката се състои в сравнение на параметрите на диаманта с идеалните параметри и степента на тяхното отклонение. Лабораториите GIA и HRD имат най-строги критерии за оценка на диаманти и най-малък диапазон на отклонения от идеалните параметри. За да се избегнат манипулации и спекулации с различни критерии на оценката производителите от скоро предлагат много полезна услуга. Диамантът е придружен със собствена снимка и схема,която показва наличието и разположението на дефектите вътре в диаманта, както и гравиран лазерен номер съвпадащ с номера на сертификата. Всеки, който желае да купи диамант ясно вижда какво купува.
Схема на разположение и описание на дефектите
* Когато диамантът е третиран по какъвто и да било начин, това задължително трябва да бъде отбелязано и обяснено в сертификата. Слага се звездичка * в графата на третирания параметър. А в коментара на сертификата трябва да бъде дадено обяснение за технологията, която е използвана. В примера ще Ви покажем сертификат на диамант с променен цвят.
Сертификат на изкуствено създаден диамант в лаборатория изглежда по този начин
Съвет: Преди да вземете решение да купите диамант, внимателно изучете сертификата му. Изследвайте всички параметри, разяснени и описани по-горе. Всеки един от тях е важен във формирането на цената на диаманта. Само така можете да избегнете грешки и разочарования и да получите това, за което плащате.
Ако имате въпроси или нужда от безплатна консултация, нашите експерти са винаги на Ваше разположение.