Kак да се ориентираме в системата за формиране на цената на диамантите? Каква важна информация съдържа сертификата? Цената се формира от десет основни параметри:
01.
Форма (Shape)

Фигурата, която очертава контурите на диаманта при фронтален преглед. Кръглата форма се смята за еталон, останалите са производни от нея.

    
02.
Вид на шлифовка (Cutting Style)

Според формата и разположението на фасетите се определя вида на шлифовката.

 Брилянтен   Стъпаловиден    Клиновиден    Комбиниран


03.
Тегло (Weight) 1ct. = 0,2 gr.

Теглото на диамантите се измерва в карати. Един карат е равен на една пета от грама. Теглото се измерва на специална каратна везна с три знака след десетичната запетая. Теглото на диаманта никога не се закръгля. Диамант с тегло 0.999 карата, не е 1.00 карат. Затова диамантите са разпределени по строго определени теглови категории, от които зависи тяхната цена.

04.
Цвят (Color)

За определяне на цветовете на диаманти се използва комплект от диаманти – еталони, които обхващат цялата цветова гама от безцветни до наситено жълти и кафяви. Всеки един еталон условно се обозначава с латински букви от D до Z.

05.
Качество (Clarity)

Качеството на диамант се определя от наличието на характерни външни и вътрешни дефекти. Съществуват 12 групи на дефектност, в които се разпределят диамантите. Дефектите пречат на движението на светлина в диаманта, намалявайки оптичните качества и неговата красота.
Според тези пет основни критерии се определя групата на дефектност:
1. Зоната, в която се намират дефектите
2. Вида на дефекта
3. Големината на дефекта
4. Количеството на дефекти
5. Степента на тяхното отражение
На снимките са истински диаманти със сертификат на GIA. Показано е как изглеждат дефекти според групата на класификация.

Отворете снимките

 

FL
 

IF
 

VVS1
 


VVS2

 

VS1
 

VS2
 

SI1

SI2

SI3

I1

I2


I3
 

06.
Пропорция (Cut Grade)

Пропорциите при диаманта са също, като пропорциите на човека, те определят неговата външна красота.
Диамантът се състои от три основни части: Корона, Рундист и Павилион. Всеки един от елементите се изработва по строго определени параметри! Съотношението между тези елементи се нарича пропорция. Пропорцията се класифицира в пет групи в зависимост от степента на отклонение от идеалните параметри ( Excellent; Very Good, Good, Fair, Poor)

 

При идеални пропорции на диаманта светлината, която се пречупва и се разгражда вътре в диаманта се отразява от страните на павилиона и излиза през короната без да се губи, подчертавайки всички оптични свойства на диаманта.При отклонение от идеалните пропорции (дълбок павилион) светлината преминава през страните на диаманта намалявайки живия му блясък. Диамантът изглежда като стъкло.

Плитък павилион също е отклонение от идеалните пропорции. Светлината в този случай се лута вътре в кристала и този вид отклонение предизвиква ефект на така наречено рибено око.

07.
Симетрия (Symmetry)


Този параметър влияе върху усещането за съвършена форма и дава оценка за нивото на майсторска обработка. Kритериите за оценка на симетрията са Excellent, Very Good, Good, Fair, Poor в зависимост от степента на допустимото отклонение.

По този начин изглежда диамант със симетрия Excellent: ребрата на короната идеално съвпадат с ребрата на павилиона. 

По този начин изглежда диамант със симетрия Good: Ребрата на короната не съвпадат с ребрата на павилиона. 

 
08.
Полировка (Polish)

Параметър, който определя качеството на полираната повърхност.
Качеството на полираната повърхност зависи от твърдостта на материала. Тъй като диаманта е най-твърдото вещество на планетата качеството на полировката може да стигне до най-високо ниво. Идеалната полировка позволява да видим уникалните свойства на диаманта като блясък прозрачност и игра на светлината с всички цветове на дъгата.

Полировката се класифицира в пет групи, в зависимост от степента на отклонение на критериите за оценка (Excellent, Very Good, Good, Fair, Poor).
09.
Флуоресценция (Fluorescence)

Свойството на диаманта да свети при въздействие с ултравиолетова светлина, в различен спектър, в зависимост от наличието на примеси в кристалната му решетка.
10.
Впечатление (Impression)

Съчетанието на всички горе описани параметри сформират цялостно усещане за естетичната и материална стойност на диаманта.
 


И сега диаманта е готов за оценка и сертификат. 
В света съществувaт различни системи за оценяване на диаманти. Основните са GIA, HRD, CGL, IGI, EGL  и други.  Всяка система има свои критерии за оценка. Но в основата на всички системи е заложен един еталон. Това са параметрите на Марсел Толковски за идеална шлифовка наречена брилянт.

Тези идеални параметри дават възможност на диаманта да изрази своите най-добри оптични качества.​

Всъщност оценката се състои в сравнение на параметрите на диаманта с идеалните параметри и степента на тяхното отклонение. Лабораторийте GIAHRD и CGL имат най-строги критерии за оценка на диаманти и най-малък диапазон на отклонения от идеалните параметри. За да се избегнат манипулации и спекулации с различни критерии на оценката производителите от скоро предлагат много полезна услуга. Диамантът е придружен със собствена снимка и схема, която показва наличието и разположението на дефектите вътре в диаманта, както и гравиран лазерен номер съвпадащ с номера на сертификата. Всеки, който желае да купи диамант ясно вижда какво купува.  

След като диамантът е оценен и неговите параметри са фиксирани в сертификата, той придобива материална стойност. Тази стойност се определя от един документ наречен Рапапорт. Документът регулира търговските взаимоотношения между производители и лицензирани диамантени дилъри само и единствено вътре в диамантената борса, където всички операции с диаманти гарантират:
1. Произход на диамантите
2. Прозрачни и коректни сделки
3. Отговорност и сигурност

По тази причина не е коректно и не е законно да се публикува този ценоразпис в публичното пространство, тъй като дилърите от борсата нямат право да продават диаманти на физически лица. Те ги продават на бижутерски компании притежаващи лиценз за производство и търговия със скъпоценни камъни и благородни метали. Компаниите, които се занимават с ювелирно изкуство използват диамантите за да изразят красотата и изяществото със създадените от тях бижута. От тук става ясно, че цената на бижута с диаманти включва: дизайн, стойност на благородните метали, разходи за изработка, стойност на марката, данъци и др.

Ако имате въпроси или нужда от безплатна консултация, нашите експерти са винаги на Ваше разположение!