Какво трябва да знаем за диамантите?

 

В света съществувaт различни системи за оценяване на диаманти. Основните са GIA, HRD, IGI, EGL  и други.  Всяка система има свои критерии за оценка. Но в основата на всички системи е заложен един еталон. Това са параметрите на Марсел Толковски за идеална шлифовка наречена брилянт.

Диаметър на диаманта е 100%
Размер на площадката е 53%
Височина на короната е 16,2%
Ъгълът на страните на короната е 34,5°
Височина на павилиона е 43,1%
Ъгълът на страните на павилиона е 40,75°
Обща височина на диаманта е 59,3% при нулев рундист.

Идеалните параметри дават възможност на диаманта да изрази своите най-добри оптични качества.

GIA и HRD имат най-строги критерии за оценка на диаманти и най-малък диапазон на отклонения от идеалните параметри.

Цената на диаманта се формира от десет основни критерия:

01.
Форма (Shape)

Фигурата, която очертават контурите на диаманта при фронтален преглед.

 

 

02.
Вид на шлифовка (Cutting Style)

Според формата и разположението на фасетите се определя вида на шлифовката.

03.
Тегло (Weight) 1ct. = 0,2 gr.

Теглото на диамантите се измерва в карати. Един карат е равен на една пета от грама. Теглото се измерва на специална каратна везна с три знака след десетичната запетая. Теглото на диаманта никога не се закръгля. Диамант с тегло 0.999 карата, не е 1.00 карат. Затова диамантите са разпределени по строго определени теглови категории, от които зависи тяхната цена.

04.
Цвят (Color)

За определяне на цветовете на диаманти се използва комплект от диаманти – еталони, които обхващат цялата цветова гама и всеки един еталон условно се обозначава с латински букви от D до Z.

Важно за определянето на цветовете са специалните условия, като абсолютно бяло помещение със северен прозорец, постоянна стайна температура, осветление с определена цветна температура, бяла матова хартия, опит и умение на експерт-оценителя и перфектно зрение.

05.
Качество (Clarity)

Качеството на диамант се определя от наличието на характерни външни и вътрешни дефекти. Съществуват 12 групи на дефектност, в които се разпределят диамантите. Дефектите пречат на движението на светлина в диаманта, намалявайки оптичните качества и неговата красота.
Според тези пет основни критерии се определя групата на дефектност:
1. Зоната, в която се намират дефектите
2. Вида на дефекта
3. Големината на дефекта
4. Количеството на дефекти
5. Степента на тяхното отражение
На снимките са истински диаманти със сертификат на GIA. Показано е как изглеждат дефекти според групата на класификация.

Отворете снимките

 


FL - IF
 


VVS1
 


VVS2
 


VS1
 


VS2
 


SI1
 


SI2


SI3


I1


I2


I3 
06.
Пропорция (Cut Grade)

Пропорциите при диаманта са също, като пропорциите на човека, те определят неговата външна красота.
Диамантът се състои от три основни части: Корона, Рундист и Павилион. Всеки един от елементите се изработва по строго определени параметри! Съотношението между тези елементи се нарича пропорция. Пропорцията се класифицира в пет групи в зависимост от степента на отклонение от идеалните параметри ( Excellent; Very Good, Good, Fair, Poor)

 

При идеални пропорции на диаманта светлината, която се пречупва и се разгражда вътре в диаманта се отразява от страните на павилиона и излиза през короната без да се губи, подчертавайки всички оптични свойства на диаманта.При отклонение от идеалните пропорции (дълбок павилион) светлината преминава през страните на диаманта намалявайки живия му блясък. Диамантът изглежда като стъкло.

Плитък павилион също е отклонение от идеалните пропорции. Светлината в този случай се лута вътре в кристала и този вид отклонение предизвиква ефект на така наречено рибено око.

07.
Симетрия (Symmetry)

Този параметър влияе върху усещането за съвършена форма и дава оценка за нивото на майсторска обработка.

 
 

 


08.
Полировка (Polish)

Параметър, който определя качеството на полираната повърхност.
Качеството на полираната повърхност зависи от твърдостта на материала. Тъй като диаманта е най-твърдото вещество на планетата качеството на полировката може да стигне до най-високо ниво. Идеалната полировка позволява да видим уникалните свойства на диаманта като блясък прозрачност и игра на светлината с всички цветове на дъгата.

Полировката се класифицира в пет групи, в зависимост от степента на отклонение на критериите за оценка (Excellent, Very Good, Good, Fair, Poor).


09.
Флуоресценция (Fluorescence)

Свойството на диаманта да свети при въздействие с ултравиолетова светлина, в различен спектър, в зависимост от наличието на примеси в кристалната му решетка.


10.
Впечатление (Impression)

Съчетанието на всички горе описани параметри сформират цялостно усещане за естетичната и материална стойност на диаманта.

Ако имате въпроси или нужда от безплатна консултация, нашите експерти са винаги на Ваше разположение!