Идеята на учебния център е да представи в България, Израелски Институт за изучаване на диаманти и да предаде натрупания в продължение на дълги години опит в производството и оценяването на диаманти, както и да подготви дипломирани специалисти с практически умения в тази област.
          
             

Институтът в продължение на 30 години подготвя специалисти за диамантената индустрия и експерти за диамантената борса. Провеждайки научни изследвания и разработки иновативните технологии се прилагат директно в производството. На базата на този опит учените са създали  уникална програма за обучение, която позволява теоретичните знания утвърдени в производството да бъдат приложени на практика, чрез личен опит на учениците в работата непосредствено с диаманти.
Програмата съдържа теоретичен материал, в който подробно се изучават световните системи на класификация на диаманти и паралелите между тях. Оценката се основава не по 4 традиционни параметри по система 4С, а по 10 основни параметри определящи стойността на диамантите. Тези параметри са най-висок световен стандарт за съвременен  сертификат. 
Изучават се класификации по форми,  видове на шлифовка, оптични и физични свойства на диаманта, линейни, ъглови параметри и пропорционалните зависимости между тях, качествени, цветови и други оптични характеристики. В програмата на курса вече е включено изучаване на система Sarin. Това е единствената система, която е призната и се използва при оценяването на диаманти в Американския Гемологичен Институт GIA.Получените теоретични знания се прилагат на практика, като неразделна част от обучението. На края курсистите държат изпит пред представители на израелския Институт за Изследване на Диаманти . Успешно представилите се получават диплом за експерт-оценители, който са признава в цял свят. http://www.diamonds-forever.com/certificates.php
Курсът се провежда непрекъснато, по групи през седмицата.
Времетраенето на стандартния курс е минимум 100 учебни часа. 
Стандартен курс 3500Евро.
Експресен курс 5000Евро.
Съботно-неделен курс 5000Евро.
Индивидуален курс 5500Евро.
Наученото при нас може да бъде използвано не само в диамантената индустрия ( находища, производство, борсите), но и в ювелирното производство, банковата и застрахователна дейност, митническото дело, бижутерските магазини и заложни къщи.