В сферата на инвестициите една от най-спекулативните теми е темата за инвестиционните диаманти. Поради спецификата на пазара на диаманти и сложната система за формиране на цената, инвестицията в диаманти задължително трябва да се осъществява с помощта на експерт.

Най-важния въпрос, който трябва да зададете преди да направите сделка е дали при желание да го продадете обратно ще получите минимум същата стойност, която сте платили при покупката. Ако ви предложат по-малка цена при изкупуване това не е инвестиция, а загуба за вас.