Защо качествата на диаманта са до толкова уникални, че по физични, оптични свойства и красота не може да бъде сравнен с нищо друго?

Благодарение на своята твърдост диаманта може да бъде оформен и идеално полиран по-добре от всеки друг материал на земята.
Свойството на диаманта да разгражда светлината на части от спектъра дават възможност да видим игра на всички цветове на дъгата.
Само при непосредствено наблюдение най-прозрачния и най-блестящ кристал в природата може да предизвика истинско възхищение и усещане за съвършенство.За да предизвика Вашето възхищение, и докосне сърцето Ви с красотата си, диамантът трябва да притежава редица от качества, придадени от човека - майстора. Той превръща обикновен кристал в едно съвършенство с помощта на три важни параметри.
Те са:
Пропорция (Cut Grade), Симетрия (Symmetry), Полировкa (Polish)

Вече знаете на какво се дължи красотата на един диамант.
Aко диамант не предизвиква във Вас емоции и усещане за съвършенство, това означава, че не е бил шлифован по строго определени параметри.

Много е просто!

Вземете една лупа, тя трябва да увеличава 10 пъти. Разгледайте диаманта под обилна светлина и се доверете на Вашето усещане.

 
 

По този начин изглежда
диамант с параметри:

По този начин изглежда
диамант с параметри:

Пропорция (Cut Grade) - Excellent
Симетрия (Symmetry) - Excellent
Полировка (Polish) - Excellent 

Пропорция (Cut Grade) - Good
Симетрия (Symmetry) - Good
Полировка (Polish)   - Good

Ако желаете да разгледате качествата на диамантите при специални, лабораторни условия, заповядайте в нашия офис. Нашите експерти ще Ви помогнат в познанието със специални уреди и оптични прибори.